Závěrečné práce

Odevzdání a evidence BP a DP

Květen/červen 2024:
řádný i opravný termín

 • Soubor ZP nahrajte do IS STAG a vyplňte formulář „Doplnit údaje…“ včetně anotací a dalších požadovaných údajů;
 • vyplněný formulář zašlete v podobě naskenované PDF přílohy z Vaší univerzitní e-mailové adresy na e-mailovou adresu své studijní referentky (jméno své studijní referentky najdete po přihlášení do portálu);
 • termín pro odevzdání  formuláře je do čtvrtka 9. 5. 2024 – fakultní termín, který nelze posunout;
 • studijní referentka Vám zašle odpovědní e-mail s potvrzením o obdržení formuláře a uzavření nahraného souboru v IS STAG – Vaše ZP je považována za odevzdanou
 • jeden tištěný výtisk odevzdáte na sekretariát katedry slavistiky (osobně nebo poštou – Katedra slavistiky FF UP, sekretariát katedry, Křížkovského 10, 771 80 Olomouc) do 9. 5. 2024. 
  Tištěnou verzi práce odevzdáváte v kroužkové vazbě s oboustranným tiskem stránek, po obhajobě je Vám tento výtisk vrácen.

Termíny SZZk a obhajob

Studující, kteří chtějí konat SZZK/obhajoby v květnovém/červnovém termínu 2024, MUSÍ mít v ZS nebo LS akademického roku 2023/2024 zapsány všechny předměty státní závěrečné zkoušky a obhajoby (případně jen ty, které opakují). Pokud jste si předměty zapsali v ZS, v LS si je znovu nezapisujete, protože jsou platné i pro LS.

Pokud obhajujete práci na katedře slavistiky, nezapomeňte si zapsat i PŘEDMĚT "OBHAJOBA BAKALÁŘSKÉ/DIPLOMOVÉ PRÁCE" (např. polonistika má kódy KSO/BCDP, KSO/MADP). Na rozdíl od ostatních státnicových předmětů ho najdete v diplomovém modulu. Diplomové semináře a obhajobu si zapisujete S KÓDEM KATEDRY, NA KTERÉ PÍŠETE ZÁVĚREČNOU PRÁCI.

V případě, že si student tyto předměty NEZAPÍŠENEMŮŽE státnice a obhajoby konat (neuvidí námi vypsané termíny a nebude se na ně moct přihlásit)!

Mezní termíny pro státnice květen/červen 2024:

 • řádný i opravný termín
 • zápis na termíny SZZK/obhajob je do 9. 5. 2024,
 • odevzdání bakalářských a diplomových prací je do 9. 5. 2024 
  (fakultní termín, který nelze posunout)

Mezní termíny pro státnice srpen 2024: 

 • řádný termín obhajob (rozklad) – pouze studující, kteří budou u nás konat státnice v květnu/červnu 2024
 • řádný termín státnic a obhajob – pouze pro studující, kteří absolvovali studijní/pracovní stáž v zahraničí min. 3 měsíce (stáž je vedena ve STAGu)
 • opravný termín státnic i obhajob – pouze při neúspěšném pokusu v květnu/červnu
 • zápis na termíny SZZK/obhajob je do 27. 6. 2024 
 • odevzdání bakalářských a diplomových prací je do 27. 6. 2024
  (fakultní termín, který nelze posunout)

Doporučujeme všem studujícím absolventských ročníků, aby si zkontrolovali podmínky splnění všech studijní požadavků svých studijních plánů ještě před ukončením zápisu na předměty v LS. Splnění všech stanovených požadavků studijních plánů v termínech uvedených v harmonogramu je podmínkou pro to, aby studenti mohli konat Státní závěrečnou zkoušku (SZZK), případně obhajovat bakalářskou/diplomovou práci. Studenti musí mít splněny i všechny kredity v kategorii A, B i C (Bc. studium min. 180 kreditů a Mgr. studium min. 120 kreditů)! 

Kolik kreditů zbývá do splnění celého studijního plánu – kontrola před SZZk

Přihlaste se na portál, klikněte na „moje studium“  a podívejte se do záložky „průběh studia - Tisk zápisového listu A 2023/2024“ nikoli „předzápis“ (slouží jen k zápisu předmětů). V případě potřeby je na každé záložce proklik na „nápovědu“. Pakliže si i tak nebudete jisti, kontaktujte svou studijní referentku. Tuto kontrolu doporučujme provést  absolventským ročníkům před ukončením zápisu na předměty v LS, nejpozději však před ukončením zápisu na předměty v posledním semestru před SZZK.

Předpisy a normy

Zadání tématu, odevzdávání a evidence údajů o bakalářské, diplomové, disertační práci a rigorózní práci a způsob jejich zveřejnění (1. úplné znění) R-B-17/08-ÚZ01

Studijní a zkušební řád Univerzity Palackého v Olomouci (V. úplné znění) A-10/2011-ÚZ05

Vnitřní norma Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci  FF-B-23/08.

Bakalářské práce

Pokyny k zadání tématu BP

Upozorňujeme studující 2. ročníků Bc. studia, že nejpozději do 16. 5. 2024 si musí zadat téma své závěrečné bakalářské práce. V rámci předzápisu předmětů ve STAGu na LS si také nezapomeňte zapsat předmět Zadání bakalářské práce dle katedry, kde svoji práci píšete (KSO/7ZBP). Odevzdání tohoto podkladu je podmínkou pro splnění zápočtu
u předmětu KSO/7ZBP. 

Postup zadání (tématu) závěrečné práce viz níže nebo porobněji zde:

 1. Studující si vybere téma a musí ho konzultovat s příslušným vedoucím práce. Pokud si studující nevybere z nabídky témat, může předložit svůj vlastní návrh a osloví vedoucího práce.
 2. Vedoucí práce schválí/přidělí téma.
 3. Studující vloží své schválené téma do STAGu. Pro vložení zadání (tématu) ZP slouží link Moje studiumKvalifikační práce (v levém menu). Nápověda je k dispozici v linku Info ke STAGu (na horní liště) v prezentaci k roli „Student“.
  • studující FIF zadá podklad VŠKP – může uložit jako rozpracované,
  • studující dopracuje podklad VŠKP. Poté, co je s editací hotov, téma uloží jako dopracované; současně systém vytvoří a odešle upozornění vedoucímu práce (pokud si nastavil zasílání oznámení*), že má ke schválení podklad VŠKP.
 4. Vedoucí práce podklad VŠKP:
  • schválí; současně systém vytvoří a odešle upozornění garantovi (opět musí mít nastaveno zasílání oznámení*), že má ke schválení podklad VŠKP,
  • neschválí; systém vrátí podklad VŠKP k dopracování studujícím; současně systém vytvoří a odešle upozornění studujícím (pokud má nastaveno zasílání oznámení) a celý schvalovací proces začíná nanovo.
 5. Garant programu podklad VŠKP:
  • schválí; současně systém vytvoří a odešle upozornění všem studijním referentkám na FIF (pokud mají nastaveno zasílání oznámení*), že podklad VŠKP je schválen a mohou jej zkopírovat do klienta STAGu,
  • neschválí; systém vrátí podklad VŠKP k dopracování studujícím; současně systém vytvoří a odešle upozornění studujícím (pokud má nastaveno zasílání oznámení) a celý schvalovací proces začíná nanovo.

Pokyny ke zpracování a odevzdání bakalářských prací na sekci polonistiky

Pokyny ke zpracování a odevzdávání závěrečných kvalifikačních prací v rámci BAKALÁŘSKÉHO studia ZDE.

Aby studenti mohli konat Státní závěrečnou zkoušku (SZZK), případně obhajovat bakalřáskou práci, musí v termínech stanovených harmonogramem splnit všechny stanovené požadavky svého studijního plánu. 

Magisterské práce

Pokyny k zadání tématu DP

Upozorňujeme studující 1. ročníků Mgr. studia, že nejpozději do 30. 11. 2023 si musí zadat téma své závěrečné diplomové práce. V rámci předzápisu předmětů ve STAGu na ZS si také nezapomeňte zapsat předmět Zadání diplomové práce dle katedry, kde svoji práci píšete (KSO/7ZDP). Odevzdání tohoto podkladu je podmínkou pro splnění zápočtu
u předmětu KSO/7ZDP. 

Postup zadání (tématu) závěrečné práce viz níže nebo porobněji zde:

 1. Studující si vybere téma a musí ho konzultovat s příslušným vedoucím práce. Pokud si studující nevybere z nabídky témat, může předložit svůj vlastní návrh a osloví vedoucího práce.
 2. Vedoucí práce schválí/přidělí téma.
 3. Studující vloží své schválené téma do STAGu. Pro vložení zadání (tématu) ZP slouží link Moje studiumKvalifikační práce (v levém menu). Nápověda je k dispozici v linku Info ke STAGu (na horní liště) v prezentaci k roli „Student“.
  • studující FIF zadá podklad VŠKP – může uložit jako rozpracované,
  • studující dopracuje podklad VŠKP. Poté, co je s editací hotov, téma uloží jako dopracované; současně systém vytvoří a odešle upozornění vedoucímu práce (pokud si nastavil zasílání oznámení*), že má ke schválení podklad VŠKP.
 4. Vedoucí práce podklad VŠKP:
  • schválí; současně systém vytvoří a odešle upozornění garantovi (opět musí mít nastaveno zasílání oznámení*), že má ke schválení podklad VŠKP,
  • neschválí; systém vrátí podklad VŠKP k dopracování studujícím; současně systém vytvoří a odešle upozornění studujícím (pokud má nastaveno zasílání oznámení) a celý schvalovací proces začíná nanovo.
 5. Garant programu podklad VŠKP:
  • schválí; současně systém vytvoří a odešle upozornění všem studijním referentkám na FIF (pokud mají nastaveno zasílání oznámení*), že podklad VŠKP je schválen a mohou jej zkopírovat do klienta STAGu,
  • neschválí; systém vrátí podklad VŠKP k dopracování studujícím; současně systém vytvoří a odešle upozornění studujícím (pokud má nastaveno zasílání oznámení) a celý schvalovací proces začíná nanovo.

Pokyny ke zpracování a odevzdání diplomových prací na sekci polonistiky

Pokyny ke zpracování a odevzdávání závěrečných kvalifikačních prací v rámci MAGISTERSKÉHO studia ZDE.

Aby studující mohli konat Státní závěrečnou zkoušku (SZZK), případně obhajovat diplomovou práci, musí v termínech stanovených harmonogramem splnit všechny stanovené požadavky svého studijního plánu. 

 

 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)