Granty

Evropské a mezinárodní granty

Zvyšování jazykové kompetence budoucích absolventů na přeshraničním trhu práce
CZ.11.3.119/0.0./0.0./16_021/0000739
(http://kompetence.ff.upol.cz)
doc. PhDr. Ivana Dobrotová, Ph.D. - hlavní řešitelka
Realizace: 2017 - 2021

Univerzity pro své pohraničí (Operační program přeshraniční spolupráce ČR-PR)
CZ.3.22/2.3.00/12.03352/1
(http://interaktmapa.upol.cz)
doc. PhDr. Ivana Dobrotová, Ph.D. - hlavní řešitelka
Realizace: leden 2013 - duben 2015

INKULTUS - Interdisciplinární inovace výuky kulturních studií na Univerzitě Palackého v Olomouci
(http://inkultus.upol.cz/)
CZ.1.07/2.2.00/28.0137
prof. PhDr. Zdeněk Pechal, CSc. - garant za katedru slavistiky

IFIT - Interdisciplinární filologická inovace translatologických modulů na cizojazyčných katedrách FF UP (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
(www.ifit.upol.cz)
Mgr. Jan Jeništa., Ph.D. - garant za sekci polonistiky
Realizace: červen 2012 - 2015

Česko-polské lexikografické centrum (Operační program přeshraniční spolupráce ČR-PR) 
(http://lexikografie.polonistika.upol.cz
doc. PhDr. Ivana Dobrotová, Ph.D. – hlavní řešitelka
Realizace: 2012 - duben 2014

Inovace filologických studijních oborů v souladu s potřebami na trhu práce (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
(http://www.ifo.upol.cz)
Mgr. Jan Jeništa, Ph.D. - koordinátor za sekci polonistiky
Realizace: leden 2011 - červen 2013

Česko-polské kulturně vzdělávací partnerství / Czesko-polskie partnerstwo kulturowo-dydaktyczne (Operační program přeshraniční spolupráce ČR-PR) 
(http://czpl.polonistika.upol.cz)
prof. PhDr. Marie Sobotková, CSc. – hlavní řešitelka
Realizace: 2008 - 2010

FPVČ

Jan Hus a husité v polské literatuře
dr Michal Hanczakowski – hlavní řešitel
Realizace: 2017 – 2019

IGA FF UP

Bibliografický soupis díla Václava Buriana (1959–2014) 
Mgr. Jan Jeništa, Ph.D. – hlavní řešitel
Realizace: březen 2016 – únor 2017

Historie a současnost olomoucké polonistiky
prof. Marie Sobotková – hlavní řešitelka
Realizace: březen 2012 – únor 2014

Současná ruská, ukrajinská a polská literatura jako jev estetický a problém překladatelský
Mgr. Jan Jeništa - garant za sekci polonistiky 
Realizace: březen 2012 – únor 2014

Mladá generace středoevropských prozaiků a prozaiček. Komparativní studie polsky, německy, česky, slovensky a ukrajinsky psané literatury.
Mgr. Jan Jeništa - hlavní řešitel
Realizace: březen 2010 – únor 2011

FRVŠ

Inovace předmětu "Tlumočení odborného textu" ve stávajícím studijním programu
Mgr. Marie Grigová  – hlavní řešitelka
Realizace: 2011

Databáze k předmětu Polské reálie – inovace předmětu stávajícího studijního programu
prof. Marie Sobotková – hlavní řešitelka
Realizace: 2007