Aktuality

20. 3. 2019

Studenti, kteří chtějí konat SZZK/obhajoby v květnovém/červnovém termínu 2019, musí mít v akademickém roce 2018/2019 zapsány předměty státní závěrečné zkoušky a obhajoby.  V případě, že si student tyto předměty nezapíše, nemůže...

18. 3. 2019

Jedná se o pozici lektora českého jazyka pro cizince od 1. 4. 2019 do 24. 6. 2019 (odjezd ideálně během víkendu 30. 3. 2019), dokončení výuky právě probíhajícího semestru v Zaporoží. Není nutné pedagogické vzdělání, ale hlavně...

12. 3. 2019

Milé studentky, milí studenti, děkuji všem, kteří jste se podíleli na evaluacích. Vašich názorů, hodnocení, připomínek i námětů si velmi vážím a budu se jimi zabývat. Byla bych moc ráda, kdybyste se příštího evaluačního procesu...

19. 2. 2019

Upozorňujeme studenty 2. ročníků Bc. studia, že nejpozději do 17. 5. 2019 musí odevzdat vyplněná zadání bakalářských prací na sekretariát katedry. Postup při evidenci BP: Student/ka po odsouhlasení tématu BP vedoucím práce zadá...