Odbory

Aktuality

Možná opatření v souvislosti s koronavirem COVID-19

Odborové hnutí a nehnutí zaměstnanci - rozmluva k příležitosti výročního setkání ZO VOS FF UP

Všem zaměstnancům FF UP

Dne 7. 6. 2010 proběhlo jednání zástupců ZO VOS FF s děkanem FF doc. Lachem.

Zápis z jednání


Dne 15. 7. 2009 byla děkanem FF prof. I. Bartečkem a předsedou ZO VOS FF Mgr. O. Kučerou podepsána Kolektivní smlouva , Dodatek č. 1 ke KS Dodatek č. 2 ke KS   Dodatek č. 3 ke KS  Dodatek č. 4 ke KS  Dodatek č. 5 ke KS Dodatek č. 6 ke KS  Dodatek č. 7 ke KS   Dodatek č. 8 ke KS


Dne 12. 6. 2009 bylo děkanem FF schváleno a podepsáno Oznámení o čerpání sociálního fondu FF UP (viz příloha). 

Jak bylo řečeno na výroční členské schůzi ZO VOS FF 31. 3. 2009, mají zaměstnanci možnost navrhnout kulturní, příp. sportovní akce, jichž se chtějí zúčastnit, nebo je chtějí organizovat. Po schválení komisí bude taková akce hrazena ze sociálního fondu děkanátem FF UP. Nelze hradit či proplácet individuální účast na podobných akcích.

Proto Vás tímto prosíme o návrhy možných společných kulturních či sportovních akcí, kde je třeba uvést:

 • název akce
 • datum konání akce
 • místo konání akce
 • předpokládaný počet účastníků
 • předpokládané náklady

V rámci takovéto akce je možno hradit i společnou dopravu.

Své návrhy prosím zasílejte na mailovou adresu: bronislava.machackova@upol.cz

Přenos ze zasedání

Zápisy z jednání

Zápisy jsou ve formátu (PDF)

Ostatní informace

Posláním odborů je prosazování a ochrana mzdových, pracovních a životních podmínek a práv zaměstnanců.

Dlouhodobé cíle ZO VOS FF UP

 • Chránit oprávněné zájmy zaměstnanců
 • Zastupovat zájmy zaměstnanců vůči vedení fakulty
 • Zlepšit komunikaci v rámci Filozofické fakulty - mezi vedením a zaměstnanci (např. přijímání stížností zaměstnanců a jejich projednávání s vedením fakulty)
 • Usilovat o zlepšení pracovních podmínek na pracovištích
 • Usilovat o zlepšení platových podmínek všech!!! zaměstnanců fakulty
 • Poskytovat bezplatnou právní pomoc zaměstnancům (VOS má k disposici kvalifikované právníky)

Aktuální úkoly

Vstoupit do vyjednávání o kolektivní smlouvě na fakultě.

Návrh obsahu kolektivní smlouvy:   

 • vytvoření popisu pracovní činnosti všech zaměstnanců
 • podrobný popis výhledu a možností čerpání sociálního fondu
 • formální zakotvení způsobu setkávání vedení fakulty a ZO VOS FF UP
 • způsob nařizování čerpání dovolených
 • příspěvky na stravování
 • pravidla udělování osobních ohodnocení zaměstnancům fakulty
 • způsob stanovování a přidělování prostředků na odměny
 • Vytvořit provozně-technické zázemí ZO VOS FF UP
 • Vytvořit informační systém a postup pro zaměstnance fakulty ve věcech:
  a) možnosti podání stížnosti prostřednictvím ZO VOS FF UP,
  b) nároků plynoucích z pracovního poměru a postupů při prosazování těchto nároků,
  c) možností a způsobů právní ochrany zaměstnance.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)