Přijímací řízení

Infolinka k přijímacímu řízení tel.: 585 633 063

Podmínky přijímacího řízení a organizace přijímacích zkoušek na FF UP konaných v akademickém roce 2018/2019

Harmonogram přijímacího řízení 2018/2019

1.11.2018

sumarizace a zveřejnění požadavků k přijímacímu řízení

1.11.2018 - 28.2.2019

podání přihlášky pro všechny typy a formy Bc. a studia oborů akreditovaných v českém jazyce (dále ČJ)

1.11.2018 - 31.3.2019 podání  přihlášky pro všechny formy Nav. magisterského studia programů akreditovaných v českém jazyce (dále ČJ)

1.11.2018 – 31.3.2019

podání přihlášky pro Bc. a nMgr. studium u oborů akreditovaných v cizím jazyce (dále CJ)

1.1.2019 – 30.4.2019

podání přihlášky pro doktorské studium (česky i cizojazyčně akreditované obory) a zaslání příloh

 

přijímací zkoušky bakalářské prezenční a kombinované (samostatné, major, minor) studium akreditované v ČJ

1) písemné a ústní:
víkend 18. – 19. 5. 2019 (v případě většího počtu uchazečů a pro uchazeče se specifickými potřebami i 25. – 26. 5. 2019)

2) 27. 5. - 31. 5. 2019 ústní jen pro obory: 
Angličtina se zaměřením na komunitní tlumočení a překlad
a pro obor Psychologie

10.6.2019

přijímací zkoušky navazující magisterské jednooborové prezenční i kombinované (samostatné, major, minor)  studium akreditované v ČJ (ústní část  zkoušky z oboru Psychologie do 22. 6. 2019)

11.6.2019

přijímací zkoušky navazující magisterské dvouoborové studium prezenční i kombinované studium akreditované v ČJ

1.5.-30.6.2019

přijímací pohovory pro doktorské studium (každý obor vypisuje zvláštní termín)

3.9.2019

mimořádný termín přijímací zkoušky pro všechny formy a typy studia

28.8.-30.8.2019

zápis do bakalářského a navazujícího studia (imatrikulace proběhnou formálně jen podpisem imatrikulačního slibu  u zápisu)

12.9.2019

náhradní termín zápisu + obory akreditované v CJ (bc. a nav.)

Podrobný harmonogram ke stažení

Harmonogram přijímacího řízení 2017/2018

1.11.2017

sumarizace a zveřejnění požadavků k přijímacímu řízení

1.11.2017 - 28.2.2018

podání přihlášky pro všechny typy a formy Bc. a nMgr. studia oborů akreditovaných v českém jazyce (dále ČJ)

1.11.2017 – 31.3.2018

podání přihlášky pro Bc. a nMgr. studium u oborů akreditovaných v cizím jazyce (dále CJ)

1.1.2018 – 30.4.2018

podání přihlášky pro doktorské studium (česky i cizojazyčně akreditované obory) a zaslání příloh

 

přijímací zkoušky bakalářské prezenční a kombinované (jedno i dvouoborové) studium akreditované v ČJ

1)písemné a ústní:

 víkend 19. – 20. 5. 2018 (v případě většího počtu uchazečů a pro uchazeče se specifickými potřebami i 26. – 27. 5. 2018)

2)ústní jen pro obory Angličtina se zaměřením na komunitní tlumočení a překlad a pro obor Psychologie: 28. 5. - 1. 6. 2018

 

11.6.2018

přijímací zkoušky navazující magisterské jednooborové prezenční i kombinované studium akreditované v ČJ (ústní část  zkoušky z oboru Psychologie do 22. 6. 2018)

12.6.2018

přijímací zkoušky navazující magisterské dvouoborové studium prezenční i kombinované studium akreditované v ČJ

1.5.-30.6.2018

přijímací pohovory pro doktorské studium (každý obor vypisuje zvláštní termín)

3.9.2018

mimořádný termín přijímací zkoušky pro všechny formy a typy studia

27.8.-29.8.2018

zápis do bakalářského a navazujícího studia (imatrikulace proběhnou formálně jen podpisem imatrikulačního slibu  u zápisu)

13.9.2018

náhradní termín zápisu +obory akreditované v CJ (bc. a nav.)

Podrobný harmonogram ke stažení


Průběžné informace k přijímacím zkouškám

Uchazečům o bakalářské studium

Termíny konání písemných a některých ústních zkoušek:  

  1. 19. 5. – 20. 5. 2018 všechny obory;
  2. 26.  5. 2018 jen pro uchazeče se specifickými potřebami;
  3. ústní zkoušky kateder KAA a PCH v období od 28. 5. do 1. 6. 2018 viz harmonogram výše;
  4. vyhodnocení možností nahrazení části přijímací zkoušky u dvouoborů Anglická filologie, Francouzská filologie, Španělská filologie bude zveřejněno k 11. 5. 2018 

Pozvánka k přijímacím zkouškám

Uchazeči o bakalářské studium realizované v českém jazyce obdrží poštou pozvánku k přijímacím zkouškám po 19. 4. 2018. Termín uvedený na pozvánce je pro uchazeče závazný.

Svou pozvánku najde uchazeč také po přihlášení ve své elektronické přihlášce v záložce „dokumenty“ (https://prihlaska.upol.cz/wps/portal/).

Pozvánka k přijímací zkoušce je vytvořena pro každého uchazeče jednotlivě. Zahrnuje všechny obory, na které si uchazeč přihlášku podal a zohledňuje, jaké zkoušky je třeba v rámci všech podaných přihlášek vykonat. Harmonogram jejich konání je sestaven dle časových možností tak, aby uchazeč mohl předepsané zkoušky vykonat v jeden den. 

Místa konání zkoušek jsou od sebe vzdálena tak, že je možné se z místa na místo dopravit nejdéle za 15 minut běžným tempem pěší chůzí. 

Čas (zahájení) a místo konání všech písemných zkoušek jsou pevně stanoveny. 

Ústní přijímací zkoušky uvedené v pozvánce je možné vykonat v daný den vždy v časovém rozmezí od 8:30 do 18:00. Uchazeč se k ústní zkoušce může dostavit kdykoli v průběhu doby jejího trvání tak, jak mu to časové možnosti při konání jiných zkoušek dovolí, nejpozději však 30 minut před ukončením vymezené doby (koná-li uchazeč písemné zkoušky v odpoledních hodinách, je vhodné se k ústní zkoušce dostavit dopoledne a naopak).

Legenda ke zkratkám viz více.
Zkratka místnostiNázev místnosti a adresa
AU PRAVAula Právnické fakulty UP - tř. 17. listopadu 8, Olomouc
MS 1Malý sál 1 Právnické fakulty UP - tř. 17. listopadu 8, Olomouc
MS 2Malý sál 2 Právnické fakulty UP - tř. 17. listopadu 8, Olomouc
AU PRIRAula Přírodovědecké fakulty UP - tř. 17. listopadu 12/1192, Olomouc
KA 3.05Přednáškový sál, Filozofická fakulta UP, Křížkovského 10, Olomouc
KA 2.40Učebna, Filozofická fakulta UP, Křížkovského 10, Olomouc
SV 2.31Aula SV, Filozofická fakulta UP, Tř. Svobody 26, Olomouc
AMAuditorium Maximum, Filozofická fakulta - Konvikt, Univerzitní 3, Olomouc
KSKomorní sál, Filozofická fakulta - Konvikt, Univerzitní 3, Olomouc
CJSCentrum judaistických studií, tř. Svobody 26, Olomouc
KDFSKatedra divadelních a filmových studií FF UP - Univerzitní 3, Olomouc
KGNKatedra germanistiky Filozofické fakulty UP – Křížkovského 10, Olomouc

Uchazečům navazujícího magisterského studia

Pozvánka k písemným zkouškám

Uchazeči o navazující magisterské studium realizované v českém jazyce obdrží pozvánku k přijímacím zkouškám po 10. 5. 2018.

Termín uvedený na pozvánce je pro uchazeče závazný.

Svou pozvánku najde uchazeč po přihlášení ve své elektronické přihlášce v záložce „dokumenty“ (https://prihlaska.upol.cz/wps/portal/).

Písemné zkoušky

V navazujícím studiu je písemná zkouška předepsána jen pro obory Psychologie (prezenční i kombinovaná forma studia), Ruština pro překladatele a Ruská filologie (dvouoborové studium) a pro obor Angličtina se zaměřením na tlumočení a překlad.

Ústní zkoušky

Ústní zkouška v navazujícím studiu zahrnuje otázky z oboru, na který se uchazeč hlásí, a rozpravu nad dosavadním a budoucím odborným zaměřením uchazeče.  Obsahem ústní zkoušky mohou být dle zaměření oboru otázky věnované motivaci ke studiu, oborové otázky, rozprava nad projektem budoucí diplomové práce apod. 
Přesný obsah pohovoru je uveden pro každý obor v rámci katalogu oborů  http://www.obory.upol.cz/

V případě, že se uchazeč hlásí na jiný obor, než byl obor jeho bakalářského studia, resp. se hlásí na FF UP z jiné fakulty či vysoké školy, doloží u pohovoru kromě projektu i Diploma Supplement svého bakalářského studia (Diploma Supplement může být nahrazen seznamem atestací z průběhu bakalářského studia; seznam atestací musí být potvrzen studijním oddělením příslušné VŠ).

Ústní přijímací zkoušky se konají dne 11. 6. 2018 pro jednooborové studium a 12. 6. 2018 pro dvouoborové studium v době 9:00–12:00 a 13:00-16:00 na jednotlivých katedrách Filozofické fakulty UP v Olomouci (dle příslušnosti každého z oborů, dle umístění kateder. K ústním přijímacím zkouškám se uchazeč dostaví v uvedeném časovém rozpětí, nejpozději však 30 minut před ukončením vymezené doby.

V rámci dvouoborového studia je uchazeč povinen se zúčastnit přijímací zkoušky na oba obory svého zvoleného dvouoborového studia (v rámci každé podané přihlášky).

Seznamy postupujících k ústní zkoušce z oboru Psychologie – připravuje se k 14. 6. 2018


Požadavky přijímacích zkoušek

Níže uvedené požadavky na přijímací zkoušky pro všechny typy a formy studia na FF UP jsou formulovány obecně a představují možné varianty průběhu přijímací zkoušky. Podrobné informace k jednotlivým oborům budou k dispozici od 1. 11. 2017 v Katalogu studijních oborů na webu UP.

Prominutí přijímacích zkoušek viz. Výsledky přijímacích zkoušek

Přijímací zkoušky pro bakalářské studium

Pro většinu bakalářských oborů FF UP je základem přijímací zkoušky písemný test SPF (test předpokladů ke studiu na FF UP). I když se student hlásí na více oborů, koná jen jeden společný test SPF, jehož výsledek bude započten ke všem přihláškám.

Na některé obory je k přijímací zkoušce kromě SPF předepsán i OT (písemný oborový test) – koná se v těsné návaznosti na písemný test SPF v tentýž den nebo den těsně následující. Na některých oborech je testována úroveň znalosti angličtiny testem AB2 (písemný test znalosti angličtiny na úrovni B2).

U oborů, kde je kromě SPF předepsán i UP (ústní pohovor), proběhne UP nejpozději s týdenním odstupem, zpravidla však v tentýž den nebo den těsně následující.

SPF – Test předpokladů ke studiu s důrazem na orientaci v humanitních a sociálně-vědných disciplínách

Forma a obsah testu

Test je zaměřen na prověření schopností uchazečů úspěšně studovat na FF UP. Je složen z 50–60 otázek členěných do několika skupin, z maximálně pěti nabízených odpovědí je vždy jen jedna správná. Test je zaměřen na prověření verbálního, kritického, analyticko-logického myšlení a společensko-humanitního přehledu. Maximální délka trvání testu je 50 minut.

Vyhodnocení SPF

K vyhodnocení je využíván odpovědní formulář, který je počítačově zpracován zcela anonymně. Určujícím kritériem úspěšnosti v SPF/OT/AB2 je tzv. percentil, který se vypočítá na základě hrubého skóru pro každou verzi daného typu testu zvlášť. Každý odpovědní formulář je identifikován přiděleným identifikačním (univerzitním) číslem, o kterém jsou uchazeči informováni v pozvánce k přijímacím zkouškám.

Doporučená literatura pro SPF

Kromě zveřejněných variant  SPF z minulých let není doporučena žádná speciální přípravná literatura.

OT – Písemný oborový test zaměřený na orientaci a motivaci v oblasti, na niž se specializuje zvolený studijní obor

Pro formu i obsah oborových testů platí přiměřeně pravidla jako u SPF (viz výše) s tím, že cílem oborových testů je prověření konkrétních schopností, dovedností a znalostí pro konkrétní obor. U filologických oborů může být test v příslušné jazykové mutaci (plně nebo zčásti). Maximální délka trvání testu je 50 minut.

UP – Ústní pohovor zaměřený na orientaci a motivaci v oblasti, na niž se specializuje zvolený studijní obor

OT/UP mohou být nahrazeny notářsky ověřeným zápisem ze složení potřebných zkoušek v určeném rozsahu.

Upuštění od konání přijímací zkoušky

U studijních oborů, kde počet přihlášek výrazně nepřekročí kapacitu oboru, může být  děkanem fakulty upuštěno od konání přijímací zkoušky.

Nahrazení přijímací zkoušky nebo její části

1.      Národní srovnávací zkoušky (NSZ)

FF UP v Olomouci navrhne k přijetí do vybraných jednooborových bakalářských studijních oborů ty uchazeče o studium, kteří v rámci NSZ úspěšně složí požadovanou  zkoušku Obecné studijní předpoklady (OSP ) nebo Základy společenských věd (ZSV) v termínu do 31. 3. 2018. Za úspěšné složení zkoušky se v takovém případě považuje dosažení minimálního percentilu. Rovnocenně bude uznán také výsledek slovenské verze testu OSP, který nese název test Všeobecných študijných predpokladov (VŠP). Doložení výsledku NSZ prostřednictvím tištěného certifikátu nepožadujeme, nejlepší dosažené výsledky předá fakultě přímo společnost SCIO. V případě nesložení těchto zkoušek v uvedeném termínu budou uchazeči pozváni k vykonání fakultních přijímacích zkoušek na FF UP.

Výše uvedená informace se týká pouze studijního oboru Politologie a evropská studia (bakalářské jedno a dvouoborové studium). Požadovanou výši percentilu pro přijetí ke studiu najdete u uvedeného oboru v Katalogu oborů

2.      Oborový test (OT)

U některých filologických oborů může být OT nahrazen

  • úředně ověřenou kopií maturitního vysvědčení prokazující vykonání maturitní zkoušky z daného jazyka
  • nebo úředně ověřenou kopií specifikovaného jazykového certifikátu. 

Úředně ověřený dokument uchazeč pošle spolu s písemnou žádostí děkanovi fakulty do 30. 4. 2018 na adresu FF UP, Křížkovského 10, 779 00 Olomouc.


Přijímací zkoušky pro navazující magisterské studium

OT - Písemný oborový test

OT je zaměřený na orientaci a motivaci v oblasti, na niž se specializuje zvolený studijní obor.

UP - Ústní pohovor

Otázky z oboru, na který se uchazeč hlásí, a rozprava nad dosavadním a budoucím odborným zaměřením uchazeče.  Obsahem ústního pohovoru mohou být dle zaměření oboru otázky věnované motivaci ke studiu, oborové otázky, rozprava nad projektem budoucí diplomové práce apod.  Přesný obsah pohovoru je uveden pro každý obor v rámci katalogu oborů.

V případě, že se uchazeč hlásí na jiný obor, než byl obor jeho bakalářského studia, resp. se hlásí na FF UP z jiné fakulty či vysoké školy, doloží u pohovoru Diploma Supplement svého bakalářského studia (DS může být nahrazen seznamem atestací z průběhu bakalářského studia; DS, resp. seznam atestací musí být ověřen studijním oddělením příslušné VŠ).


Přijímací zkoušky pro doktorské studium

K přijímacímu řízení se zájemce přihlásí prostřednictvím elektronické přihlášky. Na adresu Oddělení vědy FF UP, Křížkovského 10, 77180 Olomouc, zašle svůj vlastnoručně podepsaný profesní životopis, úředně ověřenou fotokopii diplomu (při jeho absenci aktuální potvrzení o studiu), badatelský záměr, popř. seznam publikovaných prací a dalších aktivit v oboru.

UP – Ústní pohovor

Otázky z oboru, na který se uchazeč hlásí, a rozprava nad dosavadním a budoucím odborným zaměřením uchazeče. Obsahem ústního pohovoru mohou být dle zaměření oboru otázky věnované motivaci ke studiu, oborové otázky apod. Klíčovou součástí pohovoru je rozprava nad badatelským projektem, který uchazeč předložil. Přesný obsah pohovoru je uveden pro každý obor v rámci katalogu oborů.

Přijímací řízení do doktorského studia


Výsledky přijímacích zkoušek

Přijetí bez přijímací zkoušky

Počet podaných přihlášek ke studiu na některých oborech nepřekročil jeho požadovanou kapacitu, a proto byl děkanem fakulty upuštěno od konání přijímací zkoušky. Přijímací komise Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci proto děkanovi navrhla přijetí uchazečů ke studiu u těchto obor bez přijímací zkoušky
Sledujte informace ve své elektronické přihlášce v záložce "dokumenty".

Seznam uchazečů o bakalářské studium, kterým byla přijímací zkouška prominuta/nahrazena na základě splnění požadovaných doplňujících kritérií

SEZNAM UCHAZEČŮ POZVANÝCH K ÚSTNÍ ČÁSTI PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK

(uchazeč je uveden pod univerzitním číslem)

Angličtina se zaměřením na komunitní překlad a tlumočení – bakalářské prezenční studium – postupuje celkem 84 uchazečů – ústní přijímací zkoušky od 28. 5. do 30. 5. 2018 – jedná se uchazeče, kteří mají celkem z písemných testů percentil 73 a více. 

Psychologie – bakalářské PREZENČNÍ studium - postupuje celkem 256 uchazečů – ústní přijímací zkoušky od 28. 5. do 30. 5. 2018 – jedná se uchazeče, kteří mají celkem z písemných testů percentil (po zaokrouhlení) 54 a více.
Psychologie – bakalářské KOMBINOVANÉ studium - postupuje celkem 171 uchazečů – ústní přijímací zkoušky od 31. 5. do 1. 6. 2018 – jedná se uchazeče, kteří mají celkem z písemných testů percentil (po zaokrouhlení) 54 a více.
Pozn.: Přehlášení na jiný den či čas je možné jen z vážných důvodů (např. kolize s konáním maturitní zkoušky) na telefonu paní sekretářky Lenky Molnárové +420 585 633 501 v rámci konzultačních hodin. Uchazeči o prezenční studium se mohou přehlašovat jen v rámci pro ně určených tří dnů, tj.  28.5., 29.5. a 30.5. Uchazeči o kombinované studium se také mohou přehlásit pouze v rámci dvou dnů, tj. z 31.5. na 1.6. nebo naopak. Děkujeme za pochopení.
Odkaz na web katedry psychologie:  http://psych.upol.cz/uchazeci2015/prijimaci-zkousky-dod/ 

Psychologie – navazující magisterské PREZENČNÍ studium - postupuje celkem 80 uchazečů – ústní přijímací zkoušky 21. 6. 2018 – jedná se uchazeče, kteří mají celkem z písemných testů percentil (po zaokrouhlení) 30 a více.
Psychologie – navazující magisterské KOMBINOVANÉ studium - postupuje celkem 95 uchazečů – ústní přijímací zkoušky 22. 6. 2018 – jedná se uchazeče, kteří mají celkem z písemných testů percentil (po zaokrouhlení) 15 a více.
Pozn.: Přehlášení na jiný den či čas je možné jen z vážných důvodů (např. nečekaná hospitalizace apod.) na telefonu paní sekretářky Lenky Molnárové +420 585 633 501 v rámci konzultačních hodin. Uchazeči o prezenční studium se mohou přehlašovat jen v rámci druhého dne zkoušení pro kombinované studium a naopak. Děkujeme za pochopení.
Odkaz na web katedry psychologie:  http://psych.upol.cz/uchazeci2015/prijimaci-zkousky-dod/ 

HODNOCENÍ SPF a OT 

pro jednoobory a dvouobory - z přijímacího řízení pro akademický rok 2018/2019 – bakalářské studium

Vyhledávání výsledků

Své výsledky přijímacích zkoušek si mohou uchazeči vyhledat v databázi.
Výsledky zveřejňujeme postupně v závislosti na jejich zpracovávání na jednotlivých fakultách.
Hledání v databázi výsledků
Upozornění: informace v databázi nemá právně závazný charakter. Pro uchazeče je právně závazné pouze písemné rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení. 

Odvolací řízení

Odvolání proti nepřijetí může uchazeč písemně zastat ve lhůtě do 30 dnů ode dne převzetí rozhodnutí. Žádost se podává děkanovi fakulty. Odvolací řízení bude probíhat na Univerzitě Palackého v období od 20. 8. do 4. 10. 2018, až poté obdrží uchazeči výsledné rozhodnutí.


Zápisy do 1. ročníků

se uskuteční 27. - 29. srpna 2018 v Aule FF UP, Křížkovského 10

Harmonogramy zápisu do 1. ročníku 

Podrobné informace k zápisu .pdf

Poučení o zpracování osobních údajů

Prezentace zápis do studia na FF UP - 1. ročník

pdf ppt

Formuláře k zápisu


Testy a zprávy z přijímacího řízení

Pokud jste se nedostali na vámi vybraný obor, podívejte se na možnost studia v rámci celoživotního vzdělávání.

Programy celoživotního vzdělávání vychází z akreditovaných studijních programů Filozofické fakulty UP a umožňuje studovat těm, kteří nebyli přijati ke studiu na VŠ z kapacitních důvodů. Informace najdete na http://icv.ff.upol.cz/studijni-programy-v-czv/